Konfest

Deltagaravgift för kongressen betalas till Club Cosmos plusgiro och för banketten krävs att registreringen
är Club Cosmos tillhanda senast den 30:e oktober. Priserna är som följer:

Ordinarie deltagaravgift
100 kronor
Deltagaravgift för personer under 26 år
50 kronor
Bankett
100 kronor utöver deltagaravgiften (skall vara Club Cosmos tillhanda senast den 30:e oktober)

Inbetalning till plusgiro
Plusgiornummer 436 77 95 - 4, mottagare "Club Cosmos"
Märk betalningen "Konfest" samt vem/vilka som anmäler sig
Inbetalning i dörren
Endast kontant


För betalningar från utanför Sverige är BIC NDEASESS och IBAN SE12 9500 0099 6026 4367 7954